O Fair Trade

Co je to Fair Trade?

Fair trade (česky „spravedlivý obchod“) je obchodní model, který nezneužívá často nedůstojné ohodnocení práce pěstitelů a výrobců z rozvojových oblastí. Naopak se snaží dosáhnout větší spravedlnosti v mezinárodním obchodu zejména férovými obchodními podmínkami. Odběratelé své dodavatele nevykořisťují, ale naopak berou spravedlivě v potaz jejich práci a výrobní náklady a mají je právem za plnohodnotné partnery. Koncept fair trade také obsahuje myšlenku trvalé udržitelnosti obchodu, a proto podporuje i ochranu životního prostředí v dané lokalitě.

Oficiální označení fair trade produktů

Logo Fairtrade, World Fair Trade Organization, Fair for Life, Naturland Fair a další je nezávislé označení výrobků, které garantuje, že se na jejich produkci nepodílela ani nucená, ani dětská práce. Zaručuje, že pěstitelé a výrobci dostali spravedlivě zaplaceno a pěstování bylo zároveň šetrné k životnímu prostředí. Koupě takového zboží přispívá k lepší životní úrovni lidí z chudých zemí třetího světa, odkud pochází značná část potravin, které jíme.

Fair trade není charita

Fair trade ale není nějaká velkorysost nebo humanitární hnutí, je to obchod. Ovšem obchod, kde producent dostává za své zboží cenu přiměřenou jeho kvalitě a ne podhodnocenou. Díky tomu může pěstitel investovat do budoucnosti a vymanit se z chudoby vlastními silami.

Prospěch pro celou komunitu

Jednotliví drobní pěstitelé se sdružují do družstev a místo nevýhodných obchodů s podloudnými překupníky zpracovávají a exportují danou surovinu společně. Díky většímu objemu obchodu se dostanou i na mezinárodní trh. Systém fair trade pak tato sdružení podporuje v projektech, ze kterých má dlouhodobý prospěch celá komunita. Jde například o stavbu škol, silnic, zdravotních středisek nebo zpracovatelského závodu.

Není v naší moci zajistit spravedlnost na celém světě, můžeme k ní ale přispět tím, co je v našich silách Má to cenu. Nakupujme férově! „Je přece lepší zapálit třeba jen jednu svíčku, než naříkat nad tím, že je tady tma.“

Fair Trade, Fairtrade nebo Direct Trade

Jaké jsou rozdíly v jednotlivých označeních? Sousloví „Fair Trade“ (velká písmena vychází z angličtiny, v českém kontextu pak fair trade) psáno jako dvě slova označuje myšlenku spravedlivého obchodu obecně. Pod termínem „fair trade“ si tak lze představit jakýkoli aspekt konceptu férového obchodu. 

Naproti tomu „Fairtrade“, psáno jedním slovem s počátečním velkým písmenem, je už jeho konkrétní aplikace, kterou definovala Fairtrade Labelling Organization (FLO). Ta stanovila podmínky certifikace, systém kontroly a určila pravidla, za kterých může být na obalu daného výrobku její ochranné logo FAIRTRADE. Takových organizací je ale více a každá má svá pravidla a své certifikační logo – například Fair for Life nebo World Fair Trade Organization (WFTO). V našem sortimentu se střídají všechna tato tři loga a řada dalších.

Direct Trade, neboli přímý obchod, pak klade důraz na krátký dodavatelský řetězec v podobě přímého vztahu mezi producentem a odběratelem. Na rozdíl od Fair Trade zde není žádná nezávislá instituce, která by dodržování férovosti obchodu kontrolovala. Garantem férového přístupu je zde pouze daný obchodník a je na zákazníkovi, zda má v danou firmu důvěru. Existují sice základní pravidla pro tento typ obchodování, jejich dodržování však žádná třetí strana nekontroluje. Příkladem tohoto přístupu v našem sortimentu je Gepa nebo El Puente, tedy organizace, které vznikly o desítky let dříve než samotná certifikace Fairtrade a do jisté míry právě jejich pravidla určila podobu Fairtrade i Fair Trade.

Nutriční údaje
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g výrobku: