O nás

Na začátku bylo slovo, v našem případě ale spíš myšlenka. Myšlenka, která začala psát příběh našeho fair trade obchodu. Onou myšlenkou bylo šíření férového obchodního přístupu kdekoli je to jen možné. Chtěli jsme prostě udělat svět o trochu spravedlivějším a lepším místem pro život. A tak jsme otevřeli virtuální dvířka našeho Fair Trade Centra. Jak tenhle příběh pokračuje dál? Pojďte společně s námi odhalit tajemství jednoho ryze českého e-shopu, který chce dělat obchod jinak a tak trochu po svém.

 

Fungujeme dlouho a jde nám to

Fair Trade Centrum je nejdéle fungujícím e-shopem zaměřeným výhradně na fair trade zboží v Česku a na Slovensku. Nabízí jednoznačně nejširší sortiment zboží složený z 26 fairtradových značek, včetně té vlastní. A protože jsme v rámci tohoto konceptu chtěli zajít ještě dál, zhruba 80 % prodávaných potravin zároveň pochází z certifikovaného ekologického zemědělství. A to už je pádný důvod, proč některou z dobrot ochutnat, viďte?

 

Dobroty, které změnily svět, a zamiloval si je i britský královský trůn

A jaké dobroty u nás vlastně najdete? V současné době zastupujeme významné fair trade značky západní a střední Evropy. Mezi ty patří i jedna z nejlepších čokoládoven světa – rakouská rodinná firma Zotter Schokolade, která světu vůbec jako první představila ručně plněné čokolády ve větším množství.

V jejím sortimentu najdete asi stovku různých druhů čokolád a čokoládových lahůdek. O tom, že jde o opravdové dobroty, svědčí i fakt, že si čokolády Zotter zamiloval taky britský královský trůn.

Zastupujeme i další významné fair trade ikony. Jednou z nich je značka Fairafric, která vyrábí čokolády v čokoládovně na solární pohon přímo v Ghaně
Stavbu této čokoládovny jsme osobně podpořili a moc nás těší, že tam kakaové boby nejen pěstují, ale také zpracovávají a výslednou čokoládu balí do kompostovatelné fólie a recyklovaného papíru. Mléko pro výrobu mléčných Fairafric čokolád je certifikované dle pravidel Demeter.

Kromě čokolád ale v našem sortimentu najdete třeba také skvělé fair trade kávy Lobodis od vůbec první pražírny Fairtrade káv ve Francii.

Kávy Lobodis jsou chuťově skvělé a příjemně překvapí i náročné kávové gurmety. Pracují s nimi lidé, kteří neměli v životě takové štěstí, potýkají se totiž s různými handicapy, které jim ale nebrání v tom, aby dali do práce s touto vyhlášenou kávou maximum.

 

Pomáháme u nás i ve světě

Podporu a spravedlivou odměnu ale neposkytujeme jenom drobným pěstitelům, výrobcům a producentům v rozvojových zemích. Myšlenku fair trade – tedy spravedlivého obchodu, jsme přijali za svou i u nás.

Už nějaký „ten pátek“ totiž provozujeme vlastní sociální podnik (dříve chráněnou dílnu) s názvem Fairobchod, kde pro vás výrobky balí lidé s handicapem, kterým sice uplatnění na trhu práce ztěžuje fyzický nebo mentální problém, na druhou stranu mají srdce na správném místě a jsou pro nás studnicí inspirace i lidské síly a vytrvalosti.

Naše balírna samozřejmě splňuje podmínky Ministerstva práce a sociálních věcí i Úřadu práce ČR a poskytuje firmám tzv. náhradní plnění za nákup veškerého zboží, které produkuje.

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy a sadou rozpoznávacích znaků sociálních podniků v následujícím znění:  

  • společensky prospěšný cíl - podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech
  • sociální prospěch - podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců, podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob, zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směřování podniku
  • ekonomický prospěch - alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů, manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi, tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku 
  • environmentální prospěch - podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti podle principů cirkulární ekonomiky a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi
  • místní prospěch - podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby, podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů, podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry

 

Chováme se zodpovědně k sobě i životnímu prostředí

Zboží nebo potraviny, které v našem e-shopu objednáte, balíme do už použitých kartonových krabic nebo vlastních „recy“ obalů v co nejmenší velikosti. Pokud se neobejdeme bez tisku, tiskneme na FSC papír na repasované tiskárně.

Odpadní, recyklovaný či opakovaně použitý je i výplňový materiál, kterým objednané zboží chráníme před poškozením během přepravy. Samozřejmostí je i naše zapojení se do systému EKO-KOM, ve kterém hradíme část nákladů na sběr a recyklaci obalových odpadů.

Výše uvedeným se tak snažíme snižovat dopad provozu našeho e-shopu na životní prostředí a být k němu zase o něco férovější.

 

Zboží k nám vozíme přímo od producentů

Sami pečlivě vybíráme, které drobné výrobce a pěstitele prostřednictvím které organizace ve světě podpoříme. A některé zboží jsme si dokonce dovolili dovézt přímo od producentů.

Třeba v roce 2019 jsme od švadlen z Dharamsaly v Indii poprvé přivezli tibetské panenky Dolls4Tibet.

O rok později jsme na tento úspěch navázali přímým dovozem rukodělných výrobků z Bali v Indonésii. A společně s německým partnerem jsme se zasloužili taky o dovoz originálních mastkových srdíček z africké Keni.

Pokud je nám známo, stali jsme se tak jedničkou v počtu zemí, ze kterých kdy česká firma napřímo dovezla různé fair trade zboží.

Protože ale nezapomínáme ani na naši rodnou hroudu a ctíme tradice, na podzim roku 2020 jsme se rozhodli pro uvedení vůbec prvního adventního kalendáře s fair trade čokoládou v českém jazyce. Kalendář jsme přitom sestavovali v Čechách a jeho originální kresba pocházela z Moravy.

 

Bez vás by to nešlo

Myšlenka a obchodníci zapojení do spravedlivého obchodu jsou sice důležití, ale to největší poděkování patří hlavně vám. Protože právě vy – koncoví zákazníci, kteří tvoří poptávku po našich fair trade produktech z celého světa, jste ti, kteří se ve finále zasloužili o to, aby byl svět lepším a spravedlivějším místem! A to není jen tak ledajaké mazání medu kolem úst, ale pocta těm, kteří naše zboží a produkty kupují a používají.

I když se od samotného založení naší firmy specializujeme na velkoobchodní spolupráci a fair trade zboží s hrdostí dodáváme do obchodů, kaváren, restaurací, firem i neziskových organizací po celém Česku a na několik míst Slovenska, ve finále je úplně jedno, jestli jste obřím korporátem nebo jednotlivcem, který vidí v naší práci smysl.

Na druhou stranu nepatříme mezi ty, kteří by velkoobchodní prodej znevažovali akčními slevami bez opodstatnění. Důvod je vcelku prostý – prodáváme totiž hodnotné zboží a poskytujeme vysoce spolehlivé služby na úrovni, které mají celospolečenský a v konečném důsledku také celosvětový dopad. A na lidech, kteří fair trade obchodu svěřili svůj život, jednoduše šetřit nechceme. Ba ani nemůžeme. Bez nich by to totiž také nešlo.

 

Naše srdce bije fair tradem

Na slovní spojení „fair trade“ jste asi už narazili. A co si budeme nalhávat – schovat se za ním může mnohé. My se ale v téhle oblasti rozhodli jít vlastní cestou. Tak trochu jinou, nekonvenční, ale vlastní a hlavně zodpovědnou.

Fair trade tak máme nejen v názvu firmy, ale především v srdci. Samotný koncept a myšlenka férového obchodu pro nás není jenom prázdnou frází. V našem případě jde totiž o životní poslání, filosofii a vizi, která nás provází běžným životem i cestami za produkty, které za spravedlivou cenu dovážíme až do vašich domovů.

Nosnou myšlenkou Fair Trade Centra totiž vždycky bylo, je a bude šířit férový obchodní přístup kdekoli je to jen možné. Naším cílem proto je nabídnout každému z vás kvalitní alternativu k běžnému konvenčnímu zboží.

Dle našeho názoru by měl mít každý možnost vybrat si, jestli své peníze utratí za produkt, o kterém vlastně nic pořádného neví, nebo dá přednost výrobku s konkrétním příběhem, původem a přidanou hodnotou. Dárku nebo produktu, který udělá radost rovnou dvakrát!

 

Jdeme příkladem

Kromě toho, že prodáváme pouze fair trade pochutiny a produkty, se snažíme koncept fair trade přiblížit také široké veřejnosti. Proto spolupracujeme s médii i studenty na jejich bakalářských a diplomových pracích. Organizujeme přednášky a povídání o konceptu a produktech fair trade.

A protože se sami snažíme jít příkladem a filosofii fair trade aplikovat do běžného života a rutinních činností, během naší obchodní činnosti jsme se rozloučili už s nejednou přepravní společností, která se ke svým řidičům prostě nechovala fér.

Jedno staré přísloví říká: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč ho však ryby chytat, a nasytíš jej na celý život“. A přesně v tom vidíme cíl rozumné rozvojové pomoci. Znovu ale musíme zdůraznit, že bez vás by to prostě nešlo. Díky nákupu fair trade zboží v našem e-shopu totiž nabízíte rodinám na druhém konci světa lepší budoucnost a šanci postavit se na vlastní nohy vlastní poctivou prací. K tomu je ještě učíte samostatnosti a nezávislosti, za což vám z celého srdce děkujeme!

Samozřejmě nečekáme, že společně spasíme celý svět. V naší moci ostatně není ani zajistit celosvětovou spravedlnost. Na druhou stranu k ní můžeme alespoň malou měrou přispět. Vždy „je přece lepší zapálit třeba jen jednu svíčku, než naříkat nad tím, že je tady tma“.

 


Po stopách fair trade obchodu…

Psal se rok 2005. V anketě Český lev se stal nejúspěšnějším snímkem film Horem pádem režiséra Jana Hřebejka, českého mobilního operátora Oskar Mobil koupila britská společnost Vodafone, George W. Bush zahájil složením přísahy své druhé období jako prezident USA a v platnost vstoupil tzv. Kjótský protokol s cílem omezit emise skleníkových plynů.

Rok 2005 byl ale významný taky z několika dalších důvodů. Jedním z nich bylo i založení Centra férového obchodu s.r.o., které bylo dceřinou společností firmy Eine Welt Handel AG. Tu vlastnila žijící legenda fair trade světa Karel Pirsch, který společně se svým dlouholetým přítelem Jiřím Sládkem položil základy fair trade obchodu u nás…

Proč o zmíněném muži hovoříme jako o legendě? Důvod je sice prostý, abychom ho ale mohli správně uchopit, bude potřeba vydat se na vzrušující cestu do minulosti, která nás provede světem fair trade a myšlenkou úspěšného osmnáctiletého Rakušana cestujícího do Bangladéše, kde se mu navždy změní život…

 

Osudová návštěva Bangladéše

Naše cesta začíná v Rakousku. Psal se rok 1984 a jistý Karel Erich Pirsch právě oslavil svých prvních osmnáct let života. Už tehdy působil v renomované německé firmě a cestoval po světě. Jedna z cest ho zavedla až do Bangladéše, kde si poprvé uvědomil, jak propastné rozdíly panují v kvalitě života tamních lidí a obyvatel bohaté střední Evropy. 

O problému ale nechtěl jenom mluvit, proto se rozhodl za své skromné úspory koupit od místních ručně vyrobené košíkářské výrobky a spravedlivě je za jejich práci odměnit, což rozhodně nebylo standardem, nýbrž výjimkou. Za zbytek peněz pořídil starou dodávku, se kterou objížděl mše a církevní slavnosti v okolí malé štýrské obce Niklasdorf, kde s rodiči bydlel.

 

Sklad ve sklepě a kancelář ve vyřazeném vagonu

Na zmíněných sešlostech trpělivě vysvětloval, v čem spočívá koncept fair trade, a proč by si vlastně lidé měli koupit rukodělné proutěné výrobky z Bangladéše. Zpočátku se sice nesetkal s pochopením ani kladnými ohlasy, postupně mu ale lidé začali naslouchat, důvěřovat a originální výrobky od něj kupovat. 

Rodný dům svých rodičů během poměrně krátké chvíle proměnil ve sklad, kde výrobky z Bangladéše zaplnily prostory od sklepa až po půdu. Paradoxem je i to, že jeho vůbec první kanceláří byl vyřazený železniční vagón z roku 1937, který stál na odstavné koleji na niklasdorfském nádraží. Jeho začátky byly vše, jen ne jednoduché. Než se vypracoval a prodal alespoň část zboží, musel po nocích roznášet letáky a spal jen několik málo hodin denně. Přesto věděl, že fair trade je cesta, kterou nesmí promarnit. Zklamal by totiž nejenom sebe…

 

Průkopník, který dal příležitost na nový život 5 000 lidem

Tvrdá práce a Karlova zarputilost se mu ale časem vyplatila. Po 20 letech poctivé práce tento průkopník myšlenky fair trade vedl největší firmu s fair trade proutěným zbožím v celé Evropě. Jeho roční obrat dosáhl zhruba 130 milionů korun a on tak mohl zaměstnat na 5 000 lidí v rozvojovém světě!

Už dávno nepracoval ve vyřazeném vagonu, ale v nadčasovém sídle firmy, které se stalo celoevropským unikátem. Jednalo se totiž o první pasivní stavbu určenou pro nebytové účely ve střední Evropě.

Náklady na vytápění prostor o rozloze 3000 m2, které byly obložené dřevem, jsou srovnatelné s náklady běžného rodinného domu. Není se tak čemu divit, že se o této stavbě v médiích hovoří jako o „symbióze designu, funkčnosti a šetrnosti“.

 

Zásadní setkání zavedlo fair trade do Česka

Na rozdíl od mnoha jiných úspěšných podnikatelů ale Karel Pirsch nezůstal sedět zavřený v kanceláři. Sám aktivně s fair trade výrobky objížděl nejrůznější trhy nebo malé obchůdky v Rakousku, kde zboží prodával a ty, kteří měli zájem, trpělivě zasvěcoval do konceptu fair trade

Osud tomu asi chtěl, že se v jednom z obchodů potkal s jistým Jiřím Sládkem. Ten po Rakousku cestoval společně s manželkou. Když je nepříznivé počasí v poutním místě Mariazell zahnalo do malého fair trade obchůdku, pravděpodobně vůbec netušili, že vzrůstem menším mužem za pultíkem je právě úspěšný férový podnikatel Karel Pirsch.

 

Cesta do Česka byla volná

Jiří se začal neznámého muže na koncept fair trade aktivně vyptávat a uvnitř sebe samého velmi rychle pochopil, že právě fair trade je to, čemu by se rád ve své rodné domovině aktivně věnoval. Jiří Sládek byl z České republiky a žil na jižní Moravě

Pánové si plácli a fair trade obchod měl vstupenku do Česka, které o něm v té době prakticky vůbec nevědělo. V roce 2005 tak vznikla zmíněná dceřiná společnost a Jiří, stejně jako kdysi Karel, začíná od nuly. Obě firmy spolu pojilo logo slona, který je obrazem síly měnit svět k lepšímu, a zároveň symbolem něčeho cenného, co je třeba chránit.

 

Rozšíření pod taktovkou Aleše Masnera

Česká pobočka se hned od začátku pustila taky do prodeje fair trade potravin. Dnes je Fair Trade Centrum s.r.o. nejdéle fungujícím e-shopem s nejširší nabídkou fair trade zboží v Česku a na Slovensku a stále hledá nové cesty, jak zákazníkům nabídnout nevšední zboží s etickým přesahem. 

Po 12 letech provozu firma přivítala nového jednatele plného energie – Aleše Masnera, kterého společně s dvěma jeho předchůdci také naplňovala práce, která má skutečný smysl, a pomoc lidem v rozvojových zemích.

I když zpočátku netušil, co si pod pojmem představit, když si dohledal více informací a vrhnul se na samostudium, „spravedlivý obchod“ ho chytil a už nepustil.

 

Energie a hodnoty, které mají váhu

Kořeny v oblasti fair trade Aleš „zapustil“ už během studia. Tehdy provozoval až překvapivě úspěšný e-shop s produkty od všech tehdejších hlavních dovozců fair trade zboží do ČR. Brzy ale pochopil, že dlouhodobá perspektiva dalšího rozvoje je právě ve Fair Trade Centru. Oslovila ho především jeho transparentní historie a těžko uchopitelná energie, která nevyvěrala ze snahy jen maximalizovat zisk

S čerstvým inženýrským titulem se proto naplno zapojil do spolupráce a s prvním jarním dnem roku 2018 převzal i žezlo vedení firmy. Díky dobrým nápadům, energii a zkušenostem z předchozího prodeje fair trade zboží rozvinul aktivity své již dříve založené balírny Fairtrade potravin a v listopadu roku 2019 pro ni získal oficiální statut chráněné dílny (resp. sociálního podniku s chráněnými pracovními místy).

 

Podpora lidí v Česku i na druhé straně světa

Díky tomu se v Česku objevila jedna z mála fairtradových značek, jejíž přidaná hodnota nespočívá jen v podpoře producentů „daleko za mořem“, ale také v pomoci místním lidem, kteří v životě neměli tolik štěstí jako my ostatní. To jim ale nebrání v tom dělat svou práci zodpovědně, s láskou, pokorou, nadšením a elánem sobě vlastním.

A jak se Fair Trade Centru vede dnes? Důležité a přesto u nás stále velmi ojedinělé, jsou přímé dovozy zboží z Asie a Afriky, které znamenají snížení prodejních cen a zásadní rozšiřování nabídky, k níž si cestu nachází stále více zákazníků. Řeč je tedy o vás – lidech, kterým nejsou lhostejné podmínky, za nichž zboží ve světě vzniká. A o nás, kteří právě tyto dovozy zboží přímo od jejich producentů ve světě realizujeme.

A přesně „tak chutná spravedlivější život,“ jak zní také náš firemní slogan. Zkusíte společně s námi udělat svět lepším místem pro život? Máme pro vás fair nabídku…

Nutriční údaje
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g výrobku: